Hasicí přístroje

Revize, údržba, oprava a prodej hasicích přístrojů


práškovlý hasicí přístroj
Práškové hasicí přístroje
Práškové přenosné hasicí přístroje jsou přístroje, u kterých je jako hasivo použit prášek. Tyto přístroje jsou určeny k hašení požáru tř. ABC, resp. BC / všestranné použití, osobní automobily, el. proud, bytové jednotky, dílny, kanceláře, prům. prostory/. Nejčastěli jsou o jm. objemu hasiva 1,2,4, a 6 kg. Jsou konstruovány jako přístroje pod stálým tlakem, nebo s tlakovou patronou.
vodní hasicí přistroj
Vodní hasicí přístroje
Vodní přenosné hasicí přístroje jsou přístroje, u kterých je jako hasivo použito vodního roztoku chemikálie nejčastěji pro zajištění alespoň částečně mrazuvzdornosti, nebo vody bez příměsí. Tyto přístroje jsou určeny zejména k hašení požáru tř. A / tiskopisy, tuhá paliva, sláma/. Nejsou určeny k hašení zařízení po napětím.Nejčastěji jsou o jm. objemu hasiva 6 a 9 litrů. Jsou konstruovány jako přístroje pod stálým tlakem, nebo s tlakovou patronou.
Přenosné hasicí přístroje s náplní CO2
Přenosné hasicí přístroje s náplní CO2
Hasivo: CO2 s vlastnostmi podle ČSN EN 25932. Zejména je třeba dbát na dodržení přípustného objemu vody v plynu, aby byla při nízkých teplotách zaručena správná funkce přístroje v celém rozsahu provozních teplot. Nejčastěji jou o jm. množství hasiva 2 a 5 kg.
hydrantové sistémyHydranty
Revize a opravy

Revize -
 • H 25 D
 • H 52 C
 • Suchovod
 • Nadzemní hydrant
 • Podzemní hydrant
  Firma nabízí kompletní hydrantové systémy

  - hadice 20 m O 25 mm


  - hadice 30 m O 25 mm

  Veškeré vybavení nových i starších hydrantových systémů např.:
 • Skříně hydrantu
 • Ventily
 • Hydrantové hadice 25D, 52C, 75B
 • Proudnice 25D a 52 C
 • Víčka 25D, 52C 75B
 • Další vybavení, pro zajištění požární ochrany, dle požadavků zákazníka
 • Provádíme i opravy rozvodů požárních vodovodů a suchovodů
Webmaster