Zajištění služeb v oblasti protipožární ochrany

 • po provedení kontroly za Vás přebíráme starost o dodržení termínů následných revizí hasicích přístrojů a hydrantů
 • přístroje určené do opravy naše firma odveze vlastními dopravními prostředky a následně vrátí opravené zpět k zákazníkovi.
 • dopravu naše firma neúčtuje
 • záruční servis hasicích přístrojů
 • prodej hasicích přístrojů, schválených pro použití v ČR
 • revize a opravy hydrantů
 • předvedení a instalace hasicích přístrojů
 • dodání protipožárního materiálu dle požadavků zákazníka
 • plnění lahví CO-2 na sváření a pro potravinářské účely
 • prodej ekologicky nezávadných hasicích přístrojů
 • vyřazení a likvidace zastaralých hasicích přístrojů
 • vypracování dokladu o provedené kontrole, údržbě nebo opravách hasicích přístrojů a hydrantů
 • Webmaster